Huset
Tryck på bilden för att förstora

Sovrum

Före renovering

Sovrum

Efter renovering

Sovrum 2

Före renovering

Sovrum 2

Efter renovering

Kök

Före inflyttning

Kök

Efter renovering

Badrum

Före inflyttning

Badrum

Efter renovering

Badrum

Före renovering

Badrum

Efter renovering

Vardagsrum

Före renovering

Vardagsrum

Efter renovering

Vardagsrum

Före renovering

Vardagsrum

Efter renovering

Hall

Före inflyttning

Hall

Efter renovering

Framsidan

Före

Framsidan

Efter

Några blandade bilder från renoveringen 2004